Make your own free website on Tripod.com

SATRANÇ 26
Yeni Microsoft Excel Çalışma Sayfası

Sayfa1

  ÖZ GEÇMİŞ   SPOR ÖZ GEÇMİŞİM
Adı Soyadı : Cesim Kürümoğlu   Çok küçük yaşlarda satranç oynamaya başladım.
Doğum Yeri : Bitlis   1985 yılında aktif oyunculuğu bırakarak hakem
Doğum Tarihi : 02/Ağustos/1954   ve eğiticiliğe başladım. Sayın daire başkanımız
Medeni Hali : Evli ve bir çocuk sahibi   Gürol Terim'in teşvikiyle aynı zamanda gençlik
Adres : Yunuskent Konutları   kamplarında liderliğe başladım. Zamanın Milli
  F2 Blok Daire 7   Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı Genel Müdürü
  ESKİŞEHİR   Sayın Özcan Mete'nin 1989 yılında yine
İrtibat TEL: 0222 2373273   Gençlik Spor Genel Müdürü Sayın Tevfik Sarpkaya
  0533 3646987   nın ödüllerine ve yazılı teşekkürlerine mazhar oldum.
  E-mail :senerku@superonline.com   Bunlardan başka değerli yöneticilerimizden de
  zozgur@superonline.com   takdirler ve teşekkürler aldım.
Eğitim : 1974 Gazi Üniversitesi   1982 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca düzen
  Tarih-Coğrafya Öğretmenliği   lenen okullararası satranç turnuvalarında bugüne
  ANKARA   kadar hakem yada idareci olarak görev yaptım.
  : 1982 Anadolu Üniversitesi   Bugüne kadar çeşitli kategorilerde altı Türkiye
  İktisat Fakültesi   Şampiyonu ve onlarca da dereceye giren satranç
  ESKİŞEHİR   sporcusu yetiştirdim.
  : 1986 Anadolu Üniversitesi   1992 yılından bugüne kadar yapılan Türkiye
  İşletme Yönetimi-Organizasyonu   Satranç Fedrasyonunun onlarca turnuvasında
  Yüksek Lisans(master)   hakemlik ve başhakemlik yaptım.
  ESKİŞEHİR   1997 yılında Sayın Emrehan Halıcı tarafından Merkez
Dil : Fransızca- İngilizce   Hakem Komitesine seçildim. 1999 yılında Türkiye
Bilgisayar : Windows ofis programları   Satranç Federasyonunca yılın hakemi ilan edildim.
  word,excel...-paket programlar   Yine aynı yıl UKD kurulu başkanlığına seçildim.
  internet uygulamaları   Arkadaşlarımla birlikte 1999 yılı Türkiye UKD hesap
Meslek : Satranç hakemliği,yöneticiliği,eğiti   lamalarını ve ELO larını hiçbir karşılık almadan
  ciliği,oyunculuğu ve organizatörlü   hesapladık ve ilan ettik. Eğer engellenmeseydik turnu
  ğü.UKD-ELO hesaplanması   va sonuçlarına göre UKD değişimlerini internet aracı.
  MHK eski üyesi ve UKD kurulu   lığıyla anında ilan edecektik
  başkanı (adaletli ve demokratik   500 oyuncunun katıldığı Türkiye Yaş Grupları şampi
  çalışma ortamı kalmadığı için   yonasının üç büyük şehirden Anadoluya taşınmasını
  istifa ettim)   sağladık. Beş büyük organizasyon yaptık
  Emekli öğretmen   Eskişehir de 10 kişilik Rus Satranç olimpiyat takımının
      on gün kalmasını sağladık.Ayrıca bir büyük ustayı
      2 ay süreyle misafir ettik
      2000 yılı ocak ayında uluslararası Petrosian Turnuva
      sını başhakem olarak Moskovada yönettim.
      Türkiyede birçok ilke imza attım.

S&on Güncelleştirme: 13.01.2001
&Güncelleştiren: q

NİÇİN ADAYIZ Otuz yıldır spor ve satranç camiasının içindeyim. Bu otuz yıl içinde bana verilen görevi en iyi şekilde hiçbir karşılık beklemeden yaptım. Ancak geçen dönemde özellikle son 1.5 yıldır açık yada gizli olarak yönetimde bulunan bir takım kişilerin çalışan insanları engelledik lerini hatta istemediklerini gördüm. Hatta özveriyle çalışan bu kişilerin haklarının gasp edildiğine birçok haksızlığa maruz kaldıklarına şahit oldum. Bunlardan biriside benim. Hatta bu kişiler bana açık yada kapalı olarak Türkiye Satrancının onlar için önemli olmadığını ima ettiler. Yine onlar için önemli olanın kendi menfaatleri olduğunu dile getirdiler. Yönetmelikleri, insanların haklarını hiçe saymaya başladılar. Tabii ki otuz yıldır bu camianın içinde olan bir kişi olarak olumsuzluklarla mücadele etmeye başladım. Tabi ki onlarda benim le... MHK den ve UKD kurulundan istifa ettim. İşte bu gibi hak sızlıklara son vermek, Türkiye Satrancını layık olduğu yere getirmek için yönetime gelmeyi istiyorum. Yönetime geldiğim zaman her şeyden önce adil olacağım. Bundan böyle "Ben yaptım oldu" zihniyetine asla fırsat vermeyeceğim. Hiç kimse kafakol ilişkileri ile makam ve rütbe sahibi olamıyacaktır. Herkes hakkı olanı alacaktır. Türkiye Satrancında haklara saygı ,demokrasi , hukuk ,adalet ve huzur derhal hayata geçirilecektir. Türk Satrancının gelişmesinin önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. Satranç camiası her şeyin en iyisine layıktır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Haklara saygı demokrasi adalet hukuk ve huzur istiyorsak gelin federasyonumuzu hep birlikte yönetelim. ÖYLEYSE TÜRKİYE SATRANCININ MAKUS TALİHİNİ YENMEK İÇİN; SATRANCI TAŞIYANLAR YÖNETİME!!

YÖNETİMİMİZ NASIL OLACAK 1_ Başkan seçilirsem yönetim kurulum seçimle işbaşına gelecektir. Birbirine yakın ortalama beş kulup bir araya gelerek bir yönetim kurulu üyesi belirleyeceklerdir. Söz konusu yönetim kurulu üyesini değiştirme hakkı bu seçenlere ait olacaktır. Seçilen bu kişiler aynı zamanda o bölgenin başkanı olacaklardır. Eskiden olduğu gibi baş kan sen gel sen git yapamayacaktır. Başkan yöne tim kurulunun onaylamadığı hiç bir şeyi yapmayacaktır. Demokratik şekilde seçilip sağlam bir zemine oturtulan yönetim kurulumuz kendi as başkanlarını seçecektir. Eski başkanlardan , as başkanlardan, ünvanlı oyuncularımızdan önde gelen basın yayın adamlarımızdan ve eğitim cilerimizden bir danışma kurulu oluşturulacaktır Yönetim kurulu danışma kuruluyla işbirliği yapacaktır. Yönetim kurulu başkanın adamları olmayacaktır. Böylelikle başkan çekilirse yerine sakat işlemle birisi atanamıyacaktır. Şartlarım tutmuyor ama sakat ve kanunsuz işlem sonucu ben baş kanlık yaptım. Başkan adayı olabilirim de diyemiyecektir. Dolayısıyla hiç kimse yönetmediği turnuvaları yönetmiş gibi gösteremiyecektir. Başkan bir yılın üçte birini yurtdışında harcırah alarak geçirmeyecektir. Bu tür yerlere hangi nitelikte insan ların gideceğine yöne tim kurulu karar verecektir. Ve yasal esaslara bağlanacaktır. Kişisel insiyatif kaldırılacaktır. Satranç bütçesini yönetme yetkisi yönetim kurulunda olacaktır. Başkan genel sekreterle birlikte asli görevlerini sıkı bir şekilde yapacaktır. Arandığı zaman yerinde olacaktır.

2_ Böylelikle Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Komitesi imza makinesi olmaktan kurtula caktır. Demokratik teamüller hakim kılınacak hukuk işletilecek haksızlıklar önlenecek, kurum sallaşma sağlanacaktır. Türkiye satrançcıları iki dudağın arasına bakmayacak, emir kulu olmak tan kurtarılacaktır. 10 bini aşkın UKD'li olmak üzere 40 bin satrançcıya sahip ülkeyiz ancak şu ana kadar bir tek büyük ustaya sahibiz maalesef oda birçok değerli satrancımız gibi küstürülmüş yada pasifize edilmiş durumda satrancın taşıdığı bir takım parazitlerin en önemli silahı camiayı birbirine düşürmek böylelikle rant sağlamaktır. Bu rant Türkiye satrancının sürekli şişmanlayan sağlıksız büyüyen bir yapıya ulaşmasını sağlamıştır. Böylelikle camiamıza bir sürü asalak dadanmıştır. Bu asalakların en büyük korkusu bu sürtüşmenin bir gün bitmesidir. Biz eski ile yeni arasında köprü olmayı daima başardık. Camia mutlaka birleştirilmelidir. Kimsenin kendi evine küsme lüksü yoktur. Önemli konumlarda birçok satrançcıya sahibiz herkes yuvaya dön meli. Mevcutlardan Teknik Kurul,Eğitim Kurulu ,Basın ve Dış İlişkiler Kurullarında yarar lanılmalı dır. Yönetim Kurulumuz ve Danışma kurulumuz ortaklaşa yapacakları toplantı sonucun da eğitim kurulumuzu basın yayın kurulumuzu ve Dış ilişkiler kurullarımızı seçeceklerdir. Geçmiş dönemlerde hemen hiç toplanmayan bu kurullarımıza işlerlik kazandırılacaktır.

3_ Derhal bir bilgi işlem merkezi kurulacaktır. İllerle İnternet bağlantısı sağlanacaktır

HEDEF VE PROJELERİMİZ

1-Sınır illerinde;komşu ülkelerin katılımları sağlanarak turnuvalar düzenlenecektir. Örneğin;Yunanistan,Bulgaristan,Romanya,Moldovya,Makedonya,Arnavutluk gibi ülkelerin katılacağı uluslar arası turnuvalar her yıl yapılacak birinci yıl Edirne'de yapılacaksa ikinci yıl Kırklareli'nde üçüncü yıl Tekirdağ'da dördüncü yıl Çanakkale'de yapılacak anlaşılacağı gibi bu sınır illerin bu organizasyonları yapacak mali ve idari gücü vardır. Çünkü sözünü ettiğimiz bu illerin Bulgaristana gitmeleri Ankaraya gelmelerinden daha kolaydır. Federasyonunda desteğiyle başarmamak için hiçbir neden yoktur. Böyle likle karşılıklı hakem değişimi takım gidiş gelişleri artırılacak satrançcılarımız uluslar arası ilişkilere kolaylıkla gireceklerdir. Benzer uygulamalar Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan,İran ın katıldığı turnuvalar Van Bitlis Ordu Giresun Erzu rum illerinde sırayla gerçekleştirilecektir. Yine Irak,Suriye İran İsrail Filistin Kuveyt gibi ülkelerin katıldığı turnuvalar Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep , Adana Hatay illerimizde dönüşümlü ger çekleştirilecektir. Yine Karadeniz ülkelerinin kafkas türklerinin katılacağı Zonguldak, Bartın, Bolu, Kastamonu, Düzce illerinde uluslar arası turnuvalar düzenlenecektir. Öte yandan turistik illerimiz olan Aydın ,Bursa,Balıkesir İçel Kütahya Nevşehir,Aksaray Kocaeli Denizli, Uşak, Muğla,İzmir,Antalya,Konya, Kayseri , Karaman Manisa Afyon Kırşehir Niğde gibi illerde İspanya örneğinde olduğu gibi sadece gelen ekiplere yiyecek ve yatacak yer sağlanarak uluslar arası turnuvalar yapılacaktır. Ülkemiz festivaller ülkesidir. Ayrıca satranç bugün türk dünyasının ortak bir dilidir. Dört ülkeyle sıcak ilişkiler kurularak bunlar gerçekleş tirilebilir. İllerimizin kapasiteleri bunlara müsaittir. Bu illerin birçoğunda daha zor olan ulusal turnuvalar yaptık. Zaten halkoyunları ekipleri yıllardır bu faaliyetleri yukarıda anıldığı gibi yapmaktalar. Bizim gücümüz çok daha fazladır. .Biz Eskişehir olarak Rus ekibini davet ettik 10 gün kalmasını sağladık uluslar arası turnuva yapacaktık ama federasyon engelledi. Bir büyük ustayı Eskişehir de 2ay misafir ettik ."Tek şeye ihtiyacımız var çalışmak."Zira dünya ülkelerinde bunların yüzlercesi her yıl yapılıyor.

2-FIDE Hakem Sayımız 100 e Çıkarılacaktır Böylelikle Yunanistan'da 46 Bulgaristan da 36, İsrail'de 35 olan Fide hakemi sayısıyla paralel lik. sağlanacaktır. Kimin fide hakemi olacağına başkan yada sekreteri değil. Kafa kol ilişkileri de değil Yönetim kurulu ve MHK karar verecektir. MHK devre dışı bırakılarak yasa dışı bir şe kilde kimse Fide hakemliği gibi unvan yada makam sahibi olmayacaktır. MHK, MHK gibi ola caktır. Geçmiş dönemde olduğu gibi yönetmelikler haklar çiğnenmeyecektir. Kafa kol ilişkileri değil hak ve hukuk ön plana çıkarılacaktır. Milli hakem sınavı rezaleti yaşanmayacaktır. FIDE hakemliği gaspı olmıyacaktır. Hele hele akrabalarımıza arkadaşlarımıza sevdiklerimize görev vermenin maskesi olarak. Bir daha asla sömürge ülkesiymişiz gibi hakemlerimiz yabancılara sınav ettirilmeyecektir. Benim böyle bir merkez hakem kurulum asla olmayacaktır. Böyle bir MHK başkanının tavsiye ettiği başkan adayını siz düşünün tüyleriniz diken diken olsun. Daha da kötüsü bunu çalıştıran bir başkanın olmasıdır. Ne yazık ki benimle birlikte 30 yıldır Türkiye Sat rancını taşıyanlar Ülkemizde yapılan olimpiyatları karanlıkta ufukta ki bir gemi olarak seyretti ler. İstanbul da bir il temsilcileri toplantısı düzenlemek çok mu zordu?

3-Satranç Tesisleri Kurulacaktır. Sayın Rona Özener, Özcan Mete, Tevfik Sarpkaya , İbrahim Gümüşova adını sayamadığım önderlerimizin eserleri örnek alınarak Silifke-Akkum,Çanakkale-İntepe gibi arsası hazineden alınarak her yıl bütçeden de pay ayrılarak vakıfların ve kamu - özel kuruluşlarının desteği de sağlanarak ülkemizin çeşitli yerlerinde satranç kompleksleri kurulacaktır Daha sonra bu komplekslerin sayısı artırılacaktır bu komplekslerde satrançcılara 12 ay sosyal eğitim ve dinlenme hizmeti verilecektir.

4-Federasyonda bir bilgi işlem merkezi kurulacaktır. Şu anda bunu kuracak durumdayız Bütün UKD'li oyuncuların ve hakemlerimizin bilgileri bilgisayarlara girilmiştir. Ayrıca 10 farklı tarzda ukd hesaplayan programlarımız hazır durum dadır. Her ilde bir sorumlusunun olmasını sağlanacaktır. İnternet vasıtasıyla eğitim kurulunun belli günlerde belli saatlerde düzenli faaliyet göstermesi sağlanacaktır. Yahoo benzeri bir sistem hayata geçirilecektir. Bilgi işlem tarafından eğitim kurulunun belirlediği kime neyin nasıl öğreti leceği internet vasıtasıyla ulaştırılacaktır. Böylelikle satrançcılarımızın dikey gelişimi hızlanacak tır. Rastgele eğitim terkedilecektir. Unvanlı oyuncu sayımız artacaktır. Aynı zamanda UKD he saplamaları ve ELO lar düzene konulacak hesaplamalar anında yapılacaktır. İnternet kanalıyla anında yayınlanacaktır. Ayrıca oyuncu ve hakem bilgileri bilgi işlemde sağlıklı tutulacaktır. Zaman içinde komşu ülkeler ve Türki Cumhuriyetler sisteme dahil edilecektir. Bir daha kimse hem de para alarak hem de yönetmeliği çiğneyerek kafasına göre her gün değişen yeni kurallar icat ederek UKD rezaletine neden olmayacaktır. Çünkü bilgi işlem merkezi yönetim kurulunun denetiminde mevcut yasa ve yönetmeliklere göre çalışacaktır. Bizim yapıcı, yaratıcı, çalışkan, üretken,saygılı... ve kurallara uyan ve de haddini bilen insanlarımız olacaktır.

5_ Her İl de Kadrolu Satranç Antrenörü Her ilin gençlik ve spor il müdürlüklerinde kadrolu bir satranç antrenörünün atanmasını sağlıyacağım. Milli Eğitım Bakanlığıyla işbirliği yaparak her okulda bir satranç sorumlu su bulundurulacaktır. eğitimin kadrolu antrenör tarafından o ilde bilimsel temeller doğrultusunda organize olarak yürütülmesini sağlayacağız. Başaramazsak şişmanlıktan kalp krizi geçireceğiz. Federasyonda bir as başkanın yönetiminde ki eğitim kurulu dış ülkelerle bağlantı kurarak antrenörlerini bilimsel esaslar dahilinde yönlendirmeli. Bu amaçla internet etkin olarak kullanılacaktır. Eğitim Kurulu buradan haftalık bültenler şeklinde yayın yap malıdır. Herkes neyi,kime,nasıl öğreteceğini bilecektir. Büyük usta sayımız süratle artıcaktır.

6_ Satranç Akademikleştirilecek Üniversitelere satranç dersinin konulmasını sağlıyacağım. Ayrıca üniversiteye girişlerde diğer spor dallarındaki gençlere sağlanan kolaylıklardan satrançcılarımızında faydalanması sağlana caktır. Çok acıdır ki liglerimizde 10dan fazla üniversite takımı var buna kar şılık sadece bir üniversitede satranç dersi var. Bu konuda federasyonun hiçbir yazılı talebi yok. Yönetim malum işlerinden fırsat bulamamıştır. Biz çalışacağız. Her sporcuya satranç öğretmeliyiz. Yönetimimiz Türkiye de satrancın akademikleşmesi için gereken temeli oluşturacaktır. Başlangıç olarak ünvanlı oyuncuların üniversitelerimizde öğretim görevlisi olması sağlanacaktır.

7_ Halkımız Aydınlatılacak Medya bizimle ilgilenmiyor. Niye ilgilensin ki Çünkü biz medyaya satrancın eğitimde çok önemli bir araç olduğunu anlatamadık. Federasyonun basın yayın kurulu ve eğitim kurulu hiç toplanmadı. Bu konuda hiç kafa yormadı. Hiçbir planlama yapmadı. Yönetim Satrancın önemini anlatacak kadroları yetiştirmedi. Mevcutları da küstürdü. Daha da acısı bazı satranç yazarlarımız maalesef haftada bir kez son derece kısıtlı olan sütunlarında satrancı da alet ederek -satranç yerine aşklarına methiyeler yazdılar. İşin kötü yanı hiç sorumluluk duymadılar. Ve konumların dan başlarından hiç utanmadılar. Ama işin ilginç tarafı bazıları bu yazılara sevindi. Hatta baş köşelere astı. Bu köşelerden ülkemiz satrancın önemi yerine başka şeyler öğrendi. Bu satranç yazarlarımızın tarihten ve ilimden hiç nasibini almamış abuk sabuk sözleri vecize olarak satranç salonlarına sorumsuzca asıldı. Bütün bunlar bize her yerde itibar kaybettirdi. Biz ülkemize ailelerimize medyamıza eğitim kurumlarımıza satrancın insan eğitimin de ne denli önemli bir araç olduğunu anlatacağız. Bazı satranç severlerimizin bireysel çabalarını planlayıp örgütleye ceğiz. Çünkü plansız ve örgütsüz faaliyetlerin başarısı tesadüfidir. Tesadüflere güvenemeyiz. Ülkemizde satrancı geliştirmenin ilk şartı kitlelere önemini benimsetmektir.

8_Genel İsteklere Cevap Veren Yayınlar Yapılacak En az bir satranç dergisini ya çıkaracağız. Yada destekliyeceğiz. Kütüphanelerin bu dergilere abone olmasını sağlıyacağız. Böylelikle dergilerin sabit giderleri karşılanacak. Türkiye şartlarına uygun şekilde olmasını sağlıyacağız. Böylelikle her şeyden öncede okunmasını sağlıyacağız.

9_FİDE de bir üyemiz var Sayımızı artıracağız.

10_Diğer Kurumlarla İşbirliği Ülkemizde milyonlarca engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu engelli vatandaşlarımızı en geniş şekilde kucaklıyan spor dalı satrançtır. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın kurduğu kurumlarla derhal işbirliğine gidilerek onlarında bizimle birlikte satranç turnuvalarına katılımlarını sağlıyacağız. Diğer federasyonlarla sıkı ilişkiler kurulacaktır.

11_Herkese Baskısız Muhalefet Hakkı Başkanlığa aday oldum diye bana ve dostlarıma yapılan saldırılara hepinizin şahit oldu nuz.. Biz yönetimimizde herkesin gönül rahatlığıyla aday olabileceği ortamı sağlayacağız . Bir daha ki seçimin eşit şartlarda adil geçmesi için her türlü özveride bulunulacaktır. Bu seçimde 40 ilimiz kulüpleşmiştir. 2004 Seçimine bütün iller kulüpleriyle seçime katılacaklardır.

12_-Problemlerimizi biliyorum!Layık görüldüğüm taktirde Türk Satrancını çok daha iyi bir konuma getirmek için bütün gayretimle çalışacağımı tüm spor kamuoyuna ifade eder saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Türkiye Satranç Federasyonu


          
            TEŞEKKÜR

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Adaylığım sırasında tüm baskılara ve engellemelere karşın beni sonuna kadar destekleyen başta Sayın İl Müdürüm Süleyman Arduç olmak üzere tüm Eskişehir Camiasına ve Türkiye Spor Kamuoyuna teşekkür ederim.

Bütün baskılara, engellemelere ve ihanetlere karşın Türkiye Spor Kamuoyundan almış olduğum yüzde yirmi oranında ki oyla anamuhalefet olmanın sorumluluklarını yerine getireceğimi arz ederim.

Saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.